Sprekende abstracte beelden

by Kitty Breugelmans
(Nederland)

Ik ben erg gecharmeerd van je geweldige abstracte beelden Wim. Sprekend en explosief in al zijn eenvoud. Erg mooi gedaan! Wat ik erg leuk vind is dat je een harmonie gevonden hebt in ruwe natuurlijke materialen en hetgeen je uitbeeld. Uiteraard met een "knipoog" naar onze eigen fantasie.

Je verklapt niet veel over wat je ons probeert te laten zien, maar dat is denk ook precies je intentie. We moeten zelf onze fantasie gebruiken, jij stuurt ons enkel een bepaalde richting op.

Ik heb gelezen dat je al vanaf 1974 beeldend kunstenaar bent, en je professionaliteit straalt daarmee van je werk af. Ik heb een vermoeden dat het een lange "abstracte" weg is geweest voor je om uit te komen waar je nu bent. Maar je hebt nu wel een erg mooie en aantrekkelijke eigen stijl voor jezelf gevonden. Mijn complimenten hiervoor Wim!

Groet
Kitty Breugelmans

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Sculptures.